Webbutbildning i smittspårning

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Stockholm tagit fram en nationell webbutbildning i smittspårningens grunder. Utbildningen är en del i ledet att utbilda nya smittspårare i regionerna.

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!