Uppdaterad vägledning om antigentester för påvisning av covid-19

Antigentester för covid-19 kan användas som ett komplement till PCR-testning i syfte att öka testkapaciteten eller snabbare få fram testresultat. I flera regioner arbetar man systematiskt med att införa antigentester. Folkhälsomyndighetens uppdaterade vägledning lyfter bland annat regelbunden screening av vård- och omsorgspersonal i känsliga miljöer som ett användningsområde.

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!