PRENUMERERA DU OCKSÅ, DET ÄR GRATIS! 246,699 st just nu!
🔑 SVERIGEPRESS

Tag Archives: Historia

Konsten att släppa fokusering!PSYKOLOGI 

Vissa människor anses ha svårigheter med att fokusera och detta gäller nog främst barn. Själv har jag funnit det svårt att släppa fokusering i fördjupningar. Jag kan spendera 24 timmar på raken att hitta en liten detalj!

Fynd har även visat mig att människor med djup depression har svårt att släppa negativa tankar inom livsfilosofi. När jag söker svar gör jag som Freud, jag utgår från mig själv och mina upplevelser och anpassar dem på min omgivning.

När omgivningen inte passar in i mallen, då uppdaterar jag mitt eget vetande och testar resultaten på mig själv. På det här sättet förnyas ständigt informationen och min kunskap växer.

En utgångspunkt i brist på fokusering är alltså fokusering på något som är okänt för omgivningen och ibland individen själv.

Precis som en trollkonstnär kan vi förleda uppmärksamhet från en hand, genom att vifta med den andra. En Amerikansk Countrystjärna (John Whitleather) sa till mig för några år sedan “Christine, never show the left hand what the right hand is doing”!

Vi diskuterade existensiella frågor med andra ord och det där med händernas viftande och magiska trix kan översättas till just “fokusering”! När vi lägger all vår fokusering kring ett ämne, en livsfråga men även detaljer, då missar vi allt annat runt omkring.

Ett exempel är LKAB mot Moderaterna!

Efter många år ser jag att inte bara LKAB har antagit min linje (mångas linje) om Vindkraftens behov av utveckling medan Moderaterna fortsätter att driva för Kärnkraften.

LKAB har med Vattenfall egentligen “vetorätt” genom sin kunskap medan Moderaternas driv härstammar ur ett hierarkisystem där de största Näringsidkarna äger kraftkällan och ser personlig vinst framför gemensam nytta.

Det är alltså inte ursprunget från intet att de med mest eller störst offentlig kontakt har en större genomlagskraft i sina argument, trots att informationen som sprids har lite eller ingen bas i verkligheten!

-Att våra 20 åringar idag lutar mot Marxism är därför inte konstigt!

Många av de 30 åringar jag har talat med däremot äger en obildad övertygelse om “ren kraft” genom Kärnkraft är det bästa för miljön. 20 åringarna lärde sig redan på gymnasiet fördelar med vind och vattenkraft, något som inte var allmän kunskap 10 år tidigare!

Därför är “avfokusering” lika viktig som fokusering, kanske ännu viktigare! Att avfokusera är däremot väldigt svårt och jag baserar det i min egen erfarenhet och genom människor jag har pratat med.

En individ kan djupfokusera i psykisk smärta och sakna resurser att avfokusera. Missbrukaren fokuserar på lättnaden missbruket ger och kan inte avfokusera från smärtan mellan de “höga” etapperna.

Fokusering är lika med koncentration

Koncentration av ett farligt ämne i kroppen orsaker fysiska skador. Koncentration av ett bra ämne på rätt plats i kroppen, helar oss. För en lekman är det svårt att se och märka skillnad.

Vår psykiska koncentration är en primalfunktion adapterad från en tid som mindre strukturerad carnivor (köttätare). Vi kan bara fånga ett byte om vi mentalt låser in på det. Fundera på hur lejonet spejar på sitt byte innan attack och se hur djup koncentrationen är.

Den låsta fokuseringen är med andra ord en överlevnadsskicklighet. Det handlar mindre om att bryta mönster och mer om “jaktinstinkt” i ett samhälle där vi mäter hur snabbt morötter växer.

Nu kan vi inte av logiska anledningar släppa allt folk löst att jaga för föda, för att vi är för många och då kommer nästa skicklighet in som endast kan appliceras på människan, det är att anpassa sig i den nutida miljön.

Det går inte att avleda en mental fokusering genom att locka med morotsplantor, det är rent nonsens att alla fungerar med meditation. Om vi istället liknar den negativa fokuseringen som ett fångat vilddjur i bur, då börjar vi få åtminstone ett hum om desperationen. Fokuseringen är en kombination av flyktbeteende och jaktinstinkt.

Dvs individen vill vinna personlig harmoni medan de yttre förutsättningarna saknas. Lusten eller instinkten blir till slut så övermäktigande att en inre explosion sker. När det händer, då drabbas den lidande eller omgivningen.

När lusten eller instinkten istället blir en “implosion” pg a fångenskap, då börjar psyket och kroppen brytas ned. Fångenskapen kan vara fysisk eller psykisk.

Ett exempel på psykisk fångenskap är kvinnor i 1700- och 1800 talets Sverige

“Den ogifta modern tvingades ibland bära ett huvudplagg som tydligt avvek från de plagg som de dygdiga kvinnorna bar på huvudet, som en påminnelse om hennes brott. Ifall den ogifta modern vistades utomhus utan sitt igenkänningsmärke, en så kallad horklut eller horluva, upplevdes hon som en fara för de havande kvinnorna.

De ogifta kvinnornas situation kunde bli något bättre om hon betedde sig som en “god hora”, det vill säga om hon klargjorde att hon var medveten om sina snedsteg och inte försökte dölja dem. Värre var det för kvinnorna som smög med sin graviditet och gömde sitt “oäkta barn”. Det var vanligt att den ogifta modern i hemlighet lämnade iväg sitt barn. Rädslan för utanförskap kunde i leda till att modern mördade sitt barn och ibland även tog sitt eget liv. Att utanförskapet medförde många förlorade liv visas särskilt tydligt när man studerar den vanligaste självmordsorsaken vid denna tid: “Blygsel för havandeskap utom äktenskapet””!

Det var inte ovanligt att kvinnan “gick i vattnet”, dvs dränkte sig själv (räddning genom suicidalt agerande). Den mentala upplevelsen av att man själv inte passar in eller att andra inte passar, är lika stor idag som på 1700 talet.

Därför kan man påstå att “befrielsfronten” som LGBT under det senaste decenniet främst, gällande den personliga rätten att få vara den man är, har räddat miljoner människor från den psykiska och fysiska implosionen eller explosionen.

Det har räddat människor direkt och indirekt från att utsätta sig själv eller andra för någon form av skada. Samtidigt har vi inte det gemensamma Samarkand eller Marakanda, där människor lever lyckliga och obundna till hierarki. Till och med Samarkand slogs ned på 300 talet genom avund och begär.

Den största orsaken till djupfokusering i “fel ting” är fortfarande bristen på insikt i vad “den fria viljan” och utloppet för vilddjuret i oss, ger människan. Det betyder inte att alla ska få vilddjurets rättighet att vakta och fälla vad helst vi får för oss är behövligt.

Det betyder endast att de normer som de flesta av oss lider under, är skapade för att begänsa vår uppfattning, kreativitet och utveckling, genom en förminskning vi har gett oss själva, eller av andra som har önskan att begränsa framfart, vinning och ekonomisk marknad till sig själva!

Intensiv men avvikande fokusering och koncentration tror jag därför är ett vinnande koncept för hela samhället, när man kan “omfokusera” en individ.

Typ:

Patient “Jag vill dö”

Vårdgivare “Det är bra, det är bra att du har en sådan fokusering på något du vill göra”!

Patient “Vad menar du?”

Vårdgivare “Jag menar att samhället går på repeat. Med din kraft och din fokusering är du en nyckelspelare för framtiden. När du kan berätta med samma intensitet, var utvecklingens misslyckande ligger, då trycks gränserna framåt”

Patient “Vad menar du?”

Vårdgivare “Jag menar att krigare som du går under till förmån för dem som inte kan slåss och för dem som inte vill ha konkurrens på spelplanen. Din kropp och ditt psyke vill fly för att du har nått en punkt där du imploderat, du dör bit för bit och jag vill inte det”

Patient “…men det handlar om mig, jag vill inte mer”

Vårdgivare “Det vet du inte förrän ditt liv och ditt psyke synkar med samhället, jag utför inte mirakel, men jag kan se till att din morgondag är fri från smärta”

Patient “Hur då?”

Vårdgivare “Jag släpper dig fri”

Nu är det här ett stycke väligt likt teater men, skillnaden mellan mig och individer jag har haft äran att prata med, som har haft suicidala tankar är att jag kan omfokusera mycket eller betydligt enklare.

För dem som överlevt allvarliga själmordsförsök infinner sig oftast ett nytänk. Jag har tyvärr alldeles för stor erfarenhet av självmord eller försök till självmord.

Statistiken visar även att risken för självmord är betydligt högre i utsatta grupper. En utsatt grupp kan vara fundamentalism (självmordsbombare), fattiga, sjuka och pensionärer.

Min pappa gjorde sin egen livstid kortare under tiden på sjukhus genom att neka bristfällig vård och förlängt lidande 2017. Han dog med svåra plågor och ett vanställt ansikte.

En annan grupp av suicidala är på samma sätt förminskade i behov men saknar den tydligen orsaken nämnd ovan och det är yngre. Den springande punkten verkar därför vara brist på frihet och möjlighet att få leva till dess man dör!

Dvs, individens fokusering kring det självklara målet med livet.

Här är “normen” inräknad. Vad är det normala, vad tutar dagsmedia i oss, vad säger de olika politiska partierna, när är det rätt att ifrågasätta och om vi ifrågasätter, finns det verkligen någon som lyssnar?

När jag ser någon försjunken i tankar, då kan jag sätta mig bredvid och fråga -vad tänker du på? Omfokusering är inte nytt behov inom psykologin, däremot är det ett fenomen vi oftast bara anpassar på små barn.

Inom psykologin försöker man rationaisera bort “flee or fight” beteende. Men det går inte utan lite magi. Vårdgivaren eller vännen måste lova en bättre framtid även om det är på lösa grunder, för att löftet i sig verkar som en “Benjamin Syrsa”, när avfokusering inte är möjlig.

Alla kan nämligen inte bryta den preliminära, instinktiva och nedärvda koncentrationen utan att förlora målsiktet. För att bryta ett negativt mönster måste det potentiella resultatet delas kunskapsmässigt med flera och därefter ersättas mot en bättre framtid.

Suicidala försök sker i tystnad vilket förminskar individens roll i samhället. För att bryta den negativa fokuseringen krävs omvänt mot vad forskning säger, en trumpet som berättar överallt vad som är på väg att hända!

Orsaken är (vi återgår till händerna) att fokusering och koncentration baseras i primitiva känslor som växer under isolation. För att omfokusera en individ måste vi röra om i grytan så pass mycket, att personen själv ställs på tå!

Om bristen på frihet och uppmärksamhet i samhället gjorde en människa sjuk, då är det bara det omvända som kan putta individen åt rätt håll. Ger vi hopp, då ger vi livskraft och det handlar aldrig om att vi berättar för någon vad livet går ut på, det handlar om att väcka den egna förmågan bryta bottenlösa fokuseringar som växt genom tid och isolation.

När vi berättar för omgivningen att någon mår dåligt, då triggar vi en primitiv instinkt på samma sätt, vi triggar individen att tänka efter genom att bryta mönster!

Det är alltid individens egen förmåga som ska utvecklas och bli mer hörsam med händelser i omgivningen, inte psykologens förmåga att i första hand leda rätt genom egen uppfattning. Här är jag och psykologin unisonta.

Problemet kommer från snarare från 1700 talets Sverige, där folk dog pg a överhetens normförfattning. Vi talar fortfarande tyst om bottenorsaken till självmord, något som höll på att förändras innan första världskrigets utbrott och man i Sverige övertog den tidigare adeln med våld.

Det vi ser idag med Moderaterna bland andra, är den nya överheten som förlorat 200 år av kunskap inom psykvården och applicerat nya rön. Jag är självklart tacksam över att Socialdemokraternas psykvård från tidigt 1900 tal är över, samtidigt kan jag inte nog beklaga att den sammanlagda kunskapen innan första världskriget har grävts ner till fördel för ett “bättre Sverige” med ilskna bönder som tog över makten.

Det är vad Moderaterna är, ett gäng bondesläkter som avsatte hierarkin eller adeln i Sverige och övertog både bostäder och företag. De har kämpat hårt för att behålla statusen.

Samtidigt ser jag som tidigare adel eller godsägare ett förfall utan like! Jag kan inte annat än beklaga utvecklingen som för faktum gör små stridspiloter till offer för självmord!

Det finns alltid en väg ut!

CV BLOGGEN

Lever Hugo Chavez? Lyssna på inspelningen i fångenskap långt efter hans död!TRUMP 

Hugo Rafael Chávez Frías, föddes 28 juli 1954 i Sabaneta, Barinas. Han dog av sent framskriden “soft tissue cancer” den 5 mars 2013 i Caracas. Hugo var Venezuelas president från 1999 fram till sin död 2013 samt partiledare för det styrande “Venezuelas Förenade Socialistiska parti”. Chávez förespråkade ökat samarbete mellan latinamerikanska ländern och antiimperialism och… Continue Reading

Från eld av misstag till industrialismHISTORIA 

Reconstruction of an early (between 37,000 and 42,000 years old) European Homo sapiens based on bones found in the cave Peştera cu Oase (Romania). Exhibited in the Neanderthal Museum in Mettmann, Germany. Neandertalare eld och verktyg Att lära sig att slipa en flintasten, fästa en flinta på en träbit för att skapa ett spjut och… Continue Reading

Lever Hugo Chavez? Lyssna på inspelningen i fångenskap långt efter hans död!TRUMP 

Hugo Rafael Chávez Frías, föddes 28 juli 1954 i Sabaneta, Barinas. Han dog av sent framskriden “soft tissue cancer” den 5 mars 2013 i Caracas. Hugo var Venezuelas president från 1999 fram till sin död 2013 samt partiledare för det styrande “Venezuelas Förenade Socialistiska parti”. Chávez förespråkade ökat samarbete mellan latinamerikanska ländern och antiimperialism och…

Om jag skulle bedöma skadan på Estonia!ESTONIA 

Jag visar nu 3 bilder! Estonia haveribild Bilderna visar effekt av kompression, dvs effekter av sammantryckning! På grönt markerad bild har veck uppstått. På röd markerad bild bild finns en tydlig inbuktning och på blått markerad bild finns en utbuktning! Den tydligaste orsaken till att den här kombinationen ska uppstå är genom kraftigt nedslag mot…

Regeringen har missat poängen!ARBETE 

När vi skickar våra jobbansökningar förväntar vi oss att mottagaren öppnar mailet. Eftersom jag söker uppdrag och är van att jaga mina möjligheter, blir det en hel del mail. Jag söker mer spontant och mindre på regelrätta jobbannonser för de är en “waist of time”! Skulle jag skriva (vilket jag gjort) 100 jobbmail med förväntat…

Lär dig se om någon ljuger!PSYKET 

Den här artikeln grundar sig inte i någon forskning även om stöd för hypoteser kan förekomma! Vem kan man lita på? Det absolut enklaste sättet är “ge tid” till någon att berätta sanningen! Den här bloggen baserar sig i min egen erfarenhet i olika sammanhang och på olika arbetsplatser, t ex Kriminalvården. Den vanligaste lögnaren…

Covid-19 har tagit sig till Värmlands skogar!FORSKNING 

Det borde ha varit omöjligt men skolan i Kristinehamn har drabbats av virus. Folk utan koppling till barnens skola vet inget och fortsätter dagen som vanligt, även om de visar gott föredöme här. Från en dag till en annan ligger hela grannfamiljen sänkt med hög feber och trasiga nätter. Jag kliar mig i huvudet. Men…

20 år eller 50 år, kvinna eller man?

Christine Djerf “close-up” Jag är glad att jag inte är så rynkig! Jag stör mig på att hakan har förlorat sin form…vad har hänt med mig? Från en dag (2015 när jag sist kollade mig i spegeln) till idag, ser jag plötsligt helt annorlunda ut! Jag har inget problem med själva åldern, det är hon…

Konspirationsteorier och foliehattar!PSYKOLOGI 

“Bland Tomtar och Troll” tänkar jag när artikelrubiken skapas, men det är inte så jag upplever människors konspirationsteorier. Jag tar dem på största allvar och ska berätta varför! Jag vill förklara vad en regelrätt konspirationsteori är först. Det är när en eller flera delar upplevelse av att andra utanför bedriver oetiska handlingar mot sig själv,…

Möt den kvinnliga Virus forskaren med PhD som hävdar att Covid-19 är skapat av Fauci i USAFAUCI 

Bilden är från videon Jag har läst mycket om genforskning och mikrobilogi själv (är reservplacerad på Uppsala Universitet i mikrobiom) och vill berätta hur jag uppfattade den förbjudna videon. Jag tackar samtidigt för att den skickades till mig då sociala forum inte får publicera den längre eftersom den anses som missledande information. Kvalitet på videon:…

CV-Bloggen statistikSTATISTIK 

CV Bloggen testar nya marker och är helt transparent i teknik! CV Bloggens första inlägg skapades 2020 -09 -27, vilket gör den ca 1,5 månader gammal! Den har ca 26 500 organiska indirekta backlinks (hänvisats till i artiklar) och ungefär 500 organiska direkt backlinks. Totalt antal förstagångsbesökare är ca 15 600, vilket gör innehållet värdefullt…

Varför och hur göra en marknadsanalysMARKNADSFÖRING 

Jag har gjort över 5000 hemsidor från 2004 var av ca 65% har varit åt mig själv i tester. De övriga har varit till beställande kunder! WordPress ville häromdagen få reda på hur mycket hemsidetillverkare tjänar i genomsnitt (går det att leva på) och om finns det utrymme att ta betalt? Många tidigare gratistjänster drar…