PRENUMERERA DU OCKSÅ, DET ÄR GRATIS! 245,729 st just nu!
🔑 SVERIGEPRESS

Säker och trygg som chef

0
(0)

Ergonomi är läran om människan och arbetsplatsen tillsammans. Hur arbetsplatsen påverkar arbetsprestation, fysiskt och psykiskt välmående. 

Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen – Internationell Standard (EU) 

Ergonomi är läran om människan och arbetsplatsen tillsammans. Hur arbetsplatsen påverkar vår arbetsprestation, och fysiska och psykiska välmående. 

Genom rätt arbetsplatsförhållande: 

 1. Förebygger vi sjukdom 

 2. Minskar risker 

 3. Ökar arbetsprestationen 

Nyckelpunkter att hålla koll på: 

 • Fysiskt välbefinnande (Physical) 
 • Omgivning (faktorer som påverkar utifrån) 
 • Arbetsplatsuppbyggnad (Personligt)
 • VDU – Visual Display Unit (Datorskärm)! 

Bestående problem vid långvarig felbelastning 

Vid långvarig (veckovis eller årsvis) felbelastning kan skador uppstå som aldrig blir helt bra . 

Enligt EU är den största orsaken till sjukskrivning ”ryggont”. Några följdproblem till upprepad fel ergonomi är: 

 1. MSD – Musculoskeletal Disorders 

2. RSI – Repetive strain injury 

3. Carpal tunnel syndrome se “förklaringar” 

Vad ökar risker för fysiska skador I din arbetsmiljö? 

 1. Bortkopplade säkerhetsspärrar/STOPP

 2. Arbete utan lednings godkännande 

 3. Arbete/Osäkrat arbete på rörliga fordon 

 4. Osäkrad last 

 5. Underlåtelse att använda PPE (Personal protective Equipment) -Skyddskläder

Hur säkrar man arbetsmiljön? 

1. Förbättra användandet av säkerhetsutrustning 

 2. Byt ut eller laga trasiga verktyg 

 3. Förbättra eller laga ventilation 

Personliga orsaker till eventuella olyckor kan vara: 

 1.Trötthet 

 2.Nedsatt hörsel 

 3.Brist på kunskap 

 4.Drogpåverkan 

5. Fysisk eller psykisk funktionsnedsättning 

Hur förebygger man skador på arbetsplatsen? 

Som chef eller ansvarig för människor finns det en rad olika saker du kan göra: 

 1.Möt människorna du arbetar med och bli delaktig i deras jobbsituation

 2.Skapa förebyggande åtgärder 

 3.Förstå hur deras beteende och agerande direkt påverkar hälsa och säkerhet 

 4.Rapportera alla (nästan olyckor) och säkerhetsproblem  Ge feedback på åtgärder 

 5.Förstå anledningen bakom arbetsprocesser 

När olyckan var framme:

 1.Finns det tydliga rutiner hur man löser problem med felaktiga eller defekta arbetsverktyg? 

 2. Var arbetaren rätt utbildad för tjänsten? 

 3. Förstod arbetaren hur man använde verktyget? 

 4. Blev arbetstagaren påmind om att INTE använda? Vid sådant tillfälle. 

 5.Varför tillät förman arbete med defekta eller felaktiga arbetsverktyg? 

 6. Granskade (the supervisor) det första utförda arbetet? 

 7. Varför hade arbetsverktygets/fordonets brister inte hittats?

Orsaker till olyckor:

 1. Beteende (dålig attityd, negligerande av fakta eller risker, brist på kunskap och utbildning) 

 2. Osäker arbetsplats 

 3. Aktuell arbetarstatus (t ex utmattning).

Kommunikation 

 Klar och tydlig kommunikation är ett viktigt element (hur vi kommunicerar för att få ut vårt budskap). 

 Var en kanal mellan leden både upp och ner. 

 Använd din faktiska erfarenhet att agera som ett filter mellan personal, arbetstagare och ledning. 

 Kommunicera i klarspråk med ditt team (refererar till studierna vuxen till vuxen, aldrig som i förmyndarroll mot ett barn eller på ett barns nivå). 

 Var förutseende, förebyggande och leta efter eventuella problem eller risker och åtgärda. 

 Var noggrann och följ upp dina åtgärder. 

 Var helt säker på att din hantering är tydlig och att ditt team förstår vart du strävar och kan dela dina förväntningar. 

Alla i personalen har ansvar 

Gruppens medlemmar spelar också en väldigt stor roll säkerhetsutvecklingen inom företaget. Inom alla säkerhetsprogram är alla inblandade lika viktiga. 

Som gruppens ledare eller chef är det ditt ansvar att hjälpa dem förstå sitt eget.

Hur gör man detta? 

 1. Möt människorna du arbetar med och bli delaktig i deras jobbsituation 
 2. Skapa förebyggande åtgärder 
 3. Förstå hur deras beteende och agerande direkt påverkar hälsa och säkerhet 
 4. Rapportera alla (nästan olyckor) och säkerhetsproblem  Ge feedback på åtgärder 
 5. Förstå anledningen bakom arbetsprocesser 

Vad tillför god arbetsplatsmoral 

 1. Minskar olyckstillfällen 
 2. Ökar kvaliteten 
 3. Minskar frånvaron 
 4. Minskar risken för skador 
 5. Stärker arbetarens självkänsla 
 6. Minskar negativa utgifter 
 7. Förstärker säkerheten

Vad är säkerhetskultur 

 • Bra arbetsmoral och attityd framför förhållningssätt och regler
 • Ett sätt att leva, en vana eller ett sätt att tänka 
 • Säkerhetskultur erhåller vi när den blir presenterad och praktiserad och respekterad av ledningen 

En framgångsrik säkerhetskultur kräver: 

 • Ett helhjätat engagemang för säkerheten som ett sätt att leva av ledningen. 
 • En förväntan på alla nivåer som att säkra beteenden bör praktiseras både på och utanför arbetet 
 • Hitta verktyg att arbeta med 
 • Definiera 
 • Särskilja 
 • Identifiera 
 • Identifiera yttre påverkan 
 • Bestäm 
 • Identifiera beteenden 
 • Ange tillämpbara sätt
 • Inse vikten 

En effektiv kultur innehåller även 

 Hög jämlikhet, standardiserade verktyg och arbetssätt som används för att uträtta uppgifter och processarbeten 

 Tydliga och lättförståeliga arbetsinstruktioner som är utvecklade att följa rutinmässigt utan förväntan på högre kunskap 

 Genomgående bolagskommunikation för uppsamling av säkerhetsrelaterad information och incidentdata 

 En plan för att främja idéer som förbättra säkerheten. 

 Ett omfattande träningsprogram utbildningsprogram, som inbegriper regelbunden uppdatering. 

Ergonomi 

 1. Dina lår ska vara vågräta med golvet 
 2. Nedre ryggdelen ska ha stöd från stolen du sitter på 
 3. Fötterna ska vila plant mot golvet 
 4. Datorn ska vara en (armlängd framför dig) 
 5. Datorns övre kant ska vara i samma höjd som dina ögon  Dina armar ska vara i lodrät linje med din övre kropp 
 6. Händerna ska kunna vila framför tangentbordet medans fingrarna rör sig minimalt
 7. Datormusen ska vara i närheten av tangentbordet 
 8. Ljuset ska inte reflekteras på din datorskärm varken från fönster eller lampor 
 9. Stolen bör vara utrustad med (water fall) främre kanten på stolen sitts sluttar nedåt 
 10. Temperaturen, ventilation, ljus och ljud är yttre faktorer som påverkar både arbetsinsats och välmående

Förklaringar 

Belastningsskador (MSDS) kan påverka kroppens muskler, leder, senor, ligament och nerver. De flesta arbetsrelaterade belastningsbesvär utvecklas över tiden och orsakas antingen av själva arbetet eller av de anställdas arbetsmiljö. De kan också vara resultatet av frakturer som upprätthålls efter en olycka. Vanligtvis drabbas av belastningsbesvär i rygg, nacke, skuldror, armar och händer, mindre ofta de påverkar de nedre extremiteterna. 

Detta Hälsoproblem sträcker sig från obehag, lindrig värk och smärta till mer allvarliga medicinska tillstånd av belastningsbesvär och är en prioritering för EU i dess gemenskapsstrategi. Minska den muskuloskeletala belastningen av arbetet är en del av “Lissabonmålet”, som syftar till att skapa “kvalitet” genom att: 

– Se arbetstagarnas möjligheter att stanna kvar 

på arbetsmarknaden, och se till att arbete och 

arbetsplatser är lämpliga för en blandad befolkning.

Förslitningsskador (RSI) 

även känt som repetitiva belastningsskador, repetitiva skaderörelser, sjukdom till följd av monotona rörelser (RMD), kumulativ trauma disorder (CT), överanvändningssyndrom, regionalbelastningsskada som är en skada i muskuloskeletala och nervsystemet som kan orsakas 

av repetitiva uppgifter, kraftfulla ansträngningar, vibrationer, mekanisk kompression (tryck mot hårda ytor), eller ihållande/svåra lägen. 

Karpaltunnelsyndrom är en medicinsk åkomma som kan orsakas av motorisk överbelastning. I handledens insida finns karpaltunneln, en trång passage där fingrarnas böjsenor och 

medianusnerven passerar. Vid kraftiga upprepade vinklingar med musen eller ensidigt I många fall av karpaltunnelsyndrom uppträder symptomen gradvis ökande. Symtomen är klassiska med domningar och känselbortfall, framförallt i tummen, pek-, lång- och halva ringfingret.

Känslan upplevs som brännande, stickande och smärtsam. Symtomen kan också bestå i konstant smärta, framförallt på natten. Symptomen uppträder ofta på natten då människor har en tendens att böja sina handleder när de sover, vilket ytterligare belastar karpaltunneln. tangentbordsarbete med uppåtvinklad handled finns det stor risk att nerver kommer i kläm och blir irriterade, främst medianusnerven, och karpaltunnelsyndrom kan uppstå.

Christine Djerf 2011

CV BLOGGEN

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Leave a reply

Lever Hugo Chavez? Lyssna på inspelningen i fångenskap långt efter hans död!TRUMP 

Hugo Rafael Chávez Frías, föddes 28 juli 1954 i Sabaneta, Barinas. Han dog av sent framskriden “soft tissue cancer” den 5 mars 2013 i Caracas. Hugo var Venezuelas president från 1999 fram till sin död 2013 samt partiledare för det styrande “Venezuelas Förenade Socialistiska parti”. Chávez förespråkade ökat samarbete mellan latinamerikanska ländern och antiimperialism och…

Om jag skulle bedöma skadan på Estonia!ESTONIA 

Jag visar nu 3 bilder! Estonia haveribild Bilderna visar effekt av kompression, dvs effekter av sammantryckning! På grönt markerad bild har veck uppstått. På röd markerad bild bild finns en tydlig inbuktning och på blått markerad bild finns en utbuktning! Den tydligaste orsaken till att den här kombinationen ska uppstå är genom kraftigt nedslag mot…

Regeringen har missat poängen!ARBETE 

När vi skickar våra jobbansökningar förväntar vi oss att mottagaren öppnar mailet. Eftersom jag söker uppdrag och är van att jaga mina möjligheter, blir det en hel del mail. Jag söker mer spontant och mindre på regelrätta jobbannonser för de är en “waist of time”! Skulle jag skriva (vilket jag gjort) 100 jobbmail med förväntat…

Lär dig se om någon ljuger!PSYKET 

Den här artikeln grundar sig inte i någon forskning även om stöd för hypoteser kan förekomma! Vem kan man lita på? Det absolut enklaste sättet är “ge tid” till någon att berätta sanningen! Den här bloggen baserar sig i min egen erfarenhet i olika sammanhang och på olika arbetsplatser, t ex Kriminalvården. Den vanligaste lögnaren…

Covid-19 har tagit sig till Värmlands skogar!FORSKNING 

Det borde ha varit omöjligt men skolan i Kristinehamn har drabbats av virus. Folk utan koppling till barnens skola vet inget och fortsätter dagen som vanligt, även om de visar gott föredöme här. Från en dag till en annan ligger hela grannfamiljen sänkt med hög feber och trasiga nätter. Jag kliar mig i huvudet. Men…

20 år eller 50 år, kvinna eller man?

Christine Djerf “close-up” Jag är glad att jag inte är så rynkig! Jag stör mig på att hakan har förlorat sin form…vad har hänt med mig? Från en dag (2015 när jag sist kollade mig i spegeln) till idag, ser jag plötsligt helt annorlunda ut! Jag har inget problem med själva åldern, det är hon…

Konspirationsteorier och foliehattar!PSYKOLOGI 

“Bland Tomtar och Troll” tänkar jag när artikelrubiken skapas, men det är inte så jag upplever människors konspirationsteorier. Jag tar dem på största allvar och ska berätta varför! Jag vill förklara vad en regelrätt konspirationsteori är först. Det är när en eller flera delar upplevelse av att andra utanför bedriver oetiska handlingar mot sig själv,…

Möt den kvinnliga Virus forskaren med PhD som hävdar att Covid-19 är skapat av Fauci i USAFAUCI 

Bilden är från videon Jag har läst mycket om genforskning och mikrobilogi själv (är reservplacerad på Uppsala Universitet i mikrobiom) och vill berätta hur jag uppfattade den förbjudna videon. Jag tackar samtidigt för att den skickades till mig då sociala forum inte får publicera den längre eftersom den anses som missledande information. Kvalitet på videon:…

CV-Bloggen statistikSTATISTIK 

CV Bloggen testar nya marker och är helt transparent i teknik! CV Bloggens första inlägg skapades 2020 -09 -27, vilket gör den ca 1,5 månader gammal! Den har ca 26 500 organiska indirekta backlinks (hänvisats till i artiklar) och ungefär 500 organiska direkt backlinks. Totalt antal förstagångsbesökare är ca 15 600, vilket gör innehållet värdefullt…

Varför och hur göra en marknadsanalysMARKNADSFÖRING 

Jag har gjort över 5000 hemsidor från 2004 var av ca 65% har varit åt mig själv i tester. De övriga har varit till beställande kunder! WordPress ville häromdagen få reda på hur mycket hemsidetillverkare tjänar i genomsnitt (går det att leva på) och om finns det utrymme att ta betalt? Många tidigare gratistjänster drar…