Rekommendationer för minskad risk för smittspridning i handeln

Från och med den 23 december bör bland annat butiker, köpcentra och träningsanläggningar bestämma ett maxantal personer som får vistas i lokalerna samtidigt. Detta för att minska riskerna för trängsel.

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!