Nya resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 i Sverige i december

Ett stickprov i befolkningen från början av december visar att 0,7 procent var positiva för viruset SARS-CoV-2 som ger upphov till covid-19.

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!