Mer julljus i byarna på gång

Mer julljus i byarna på gång

Tjugondag Knut har passerat och de flesta har stoppat undan julpyntet. Men nästa jul kan komma att lysas upp ännu mer i Lunds kommuns byar.

Blir det mer julpynt nästa jul?Bild: Sven-Erik Svensson

I höstas lade Centerpartiets Johan Nilsson ett förslag om att ”genomföra en utökad julutsmyckning i tätorterna utanför staden i samarbete med lokala föreningar och näringsidkare”.

Han skrev att julpyntningen av själva staden är uppskattad, men att det i andra delar av kommunen finns ett missnöje: ”Att kommunens andra tätorter år efter år fått nöja sig med betydligt mer sparskrapad utsmyckning från kommunen upplevs av många som en stor orättvisa.”

Nu har julen både kommit och gått utan att kommunen har fattat något beslut om förslaget.

Men snart ska tekniska nämnden ta upp det. Och tjänstemännen är positiva. De tycker att politikerna i nämnden ska ge dem i uppdrag att ”tillsammans med lokala föreningar och näringsidkare utveckla julbelysningen i tätorterna utanför Lunds stad samt att ta fram ett kostnadsförslag för detta”.

Frågan diskuteras i tekniska nämnden på onsdag.

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!