July 10, 2020

SVERIGE PRESS

NYHETER

Krav på snabbt beslut om tunnlar i Öresund

Lagom till 20-årsjubileet för Öresundsbron kommer förnyade krav på en ny, fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Så snart som möjligt vill lokala politiker se ggstart för två tunnlar.

“Sverige har inte råd att vänta ytterligare tio år på att HH-förbindelsen ska börja ggas”, skriver Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, tillsammans med oppositionsrådet Jan Björklund (S) i en debattartikel i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad.

Den 1 juli firar Öresundsbron 20 år. För tillfället i en mycket frostig relation mellan Sverige och Danmark, men under årens lopp har bron lett till ökad trafik och pendling mellan länderna.

Krav på nationella politiker

“Svenska staten bör skyndsamt teckna ett avtal med den danska om att HH-förbindelsen ska utredas vidare, finansieras med avgifter från trafikanterna – och börja ggas så fort som det är möjligt”, skriver kommunalråden.

Läs mer: Ny studie bekräftar att elbilar inte bidrar till ökade utsläpp

Att gga två tunnlar, för både väg- och spårtrafik, beräknas preliminärt kosta 50 miljarder kronor. Men den exakta kostnaden beror bland annat på tunnlarnas sträckning, den lösning som väljs för Helsingborg C och hur man löser anslutningarna till Västkustbanan.

Danielsson och Björklund tänker sig ett finansieringsupplägg som liknar Öresundsbrons och hävdar att investeringen skulle kunna vara avbetald efter 24 år.

Tyskt tryck

Flera utredningar om en HH-förbindelse har redan gjorts och senare i år väntas Trafikverket och dess danska motsvarighet Vejdirektoratet presentera en strategisk analys. Artikelförfattarna tror att fler utredningar kommer att behövas, men vill ändå att svenska och danska staten snarast ska ge klartecken för att gget ska bli verklighet.

Läs mer: Rapport: Självkörande bilar inte så säkra

Ett skäl är jättegget av tunneln mellan Danmark och Tyskland, Fehmarn Bält-förbindelsen, som ska stå klar 2028. Då väntas godstrafiken öka kraftigt och de styrande i Malmö och Köpenhamn flaggar för att Öresundsbron kan bli en flaskhals och helt enkelt inte räcka till.

En HH-förbindelse kan avhjälpa detta och gynna kommuner och regioner längs hela västkusten, upp till Göteborg och vidare mot Oslo, hävdar kommunalråden i Helsingborg.

Nyhetsfeed