Kraftigt minskad försäljning av antibiotika

Under 2020 minskade försäljninge­­n av antibiotika på recept med 17 procent jämfört med året innan. Minskningen syns i alla åldersgrupper, men framförallt hos barn upp till sex år.

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!