July 10, 2020

SVERIGE PRESS

NYHETER

Kontorsarbetet kommer tillbaka – men våra hemkontor måste utrustas också

I Sverige har runt 40 procent arbetat hemifrån sedan pandemin startade, enligt siffror från EU, och vi saknar att få arbeta tillsammans. Det visar en undersökning från det finska kontorsinredningsföretaget Martela.

Och enligt Eeva Terävä som är arbetsmiljöexpert på Martela så kommer kontoren att fyllas igen när pandemin är över även om de nu gapar tomma. I Finland börjar en försiktig återgång redan efter sommarsemestrarna.

– Då handlar det om att säkra distanseringen – ta bort vissa arbetsbord och liknande. Men på sikt när smittspridningen inte längre är ett problem kommer vi att behöva räkna på utrymmena och förändra dem för att möta de behov som finns när distansarbetet ökar.

För coronapandemin har fått den utveckling som redan var på gång att accelerera konstaterar hon. Redan innan var våra kontor lågt belagda under arbetstid – 54 procent enligt Martelas siffror. Mötesrummen hade 47 procents beläggning.

– Det distansarbete vi nu tvingats in i visar att vi behöver – och vill – träffas också för möten och samarbete även om det på många sätt går bra att arbeta hemifrån.

Samtidigt kommer distansarbetet att fortsätta att vara vanligare och en naturlig del av arbetslivet för kontorsarbetande.

Men om vi ska arbeta mer hemifrån – blir inte det också kontor? Så att arbetsgivarna måste se till att vi har rätt verktyg där också?

– Absolut. Vi vet att det största problemet när människor arbetar hemma är ergonomin. Så då behöver vi bord som går att justera, ergonomiska stolar, bra skärmar – och inte låta människor arbeta vid köksbordet, säger hon.

Samtidigt kommer vi att behöva anpassa kontoren till den nya verkligheten. Eeva Terävä förutspår att personliga arbetsplatser kommer att försvinna och att mötesrummen kommer att bli mindre.

– Vi måste räkna på hur ytorna används mest optimalt, hur många kvadratmeter som verkligen krävs. När fler deltar i möten på distans behövs inte lika stora mötesrum – i gengäld kanske vi behöver fler små bås för telefonsamtal.

Hon tänker sig att exempelvis sensorer kan läsa av hur utrymmen används och framför allt vad som är överflödigt.

– Hyreskostnader är ofta det dyraste efter personal så det här är något som vi uppmuntrar alla att göra, säger Eeva Terävä.

Läs också: Efter corona – blir kontoren sig någonsin lika?
Distansarbetet har gett mersmak – nu vill företagen göra det mer permanent

Nyhetsfeed