Inresande från Storbritannien uppmanas stanna hemma, avhålla sig från sociala kontakter och att testa sig

Inresande från Storbritannien till Sverige uppmanas att stanna hemma och undvika kontakt med andra så långt det går, samt att testa sig så snart de kan efter ankomst.

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!