Information om covid-19 via sms

För att nå ut med information om skärpta föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 skickar Folkhälsomyndigheten, Fohm, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, måndagen den 14 december ut ett sms till Sveriges alla mobiltelefonabonnenter.

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!