Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att landets gymnasieskolor delvis stänger och därmed övergår till fjärr- och distansundervisning. Detta som en av flera åtgärder i höst för att minska smittspridningen i samhället.

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!