Detta gäller för användning av antigentester för påvisning av covid-19

Antigentester, som är en form av snabbtester, kan utgöra ett bra komplement till befintlig diagnostik av covid-19. De antigentester som i dagsläget finns tillgängliga är framtagna för att användas inom hälso- och sjukvården som ansvarar för i vilka situationer de används och att det sker på ett säkert sätt.

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!