Category Archives: Sverige& Världen

Revisionskonferens, webbseminarium

Programinnehåll

Vi sänder konferensen live från SKR:s lokaler. Möjlighet till frågor i chat finns under hela sändningen.

Del 1 Inledning

  • Hur har revisionen påverkats av Corona-pandemin?
  • Hur kan vi tänka framgent kring arbetssätt, granskning och ansvarsutkrävande?

Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKR

Del 2 Kommunikation och dialog

  • Revisionens kommunikation – hur kommunicerar revisionen via hemsidan, i skrivelser och rapporter?
    Kommunikationsexperten Nina Wiklander berättar om hur kommunikation kan göras på ett tydligt och enkelt sätt via olika kanaler.
  • Revisionens dialog med nämnder och styrelser
    SKR har genomfört en undersökning av samspelet mellan revisionen och fullmäktige, förvaltning, nämnder och styrelser. Resultatet visar att en nyckel för gott samspel är en väl fungerande dialog. Vi presenterar resultatet av undersökningen och diskuterar hur dialogen kan utvecklas.

Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKR

Del 3 Ekonomi

  • Hur har Corona påverkat kommuners och regioners ekonomi?

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR berättar om SKR:s senaste ekonomirapport

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg, tillfälle 2

Utbildningens innehåll Under utbildningen ges stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra. Områden som berörs är bland annat förstå nuläge, fokusering på ”rätt” saker, förstå system och behov samt förberedelser – genomförande – uppföljning – ständig förbättring. Vi går igenom… Continue Reading

Utmattning och PTSD – hur kan verksamhetschefer/HR-experter förebygga och fånga upp medarbetare?

Medarbetare inom kommuner och regioner har under det gångna året gjort enorma insatser. För att minska risken för att medarbetare kommer att få bestående men när pandemin väl är över, måste vi identifiera dessa tidigt och ge dem det stöd som de behöver. Under webbinariet deltar ett antal forskare i ett samtal om hur vi… Continue Reading

Skapa bättre samtalsklimat och verka för att ingen ska tystna, webbinarium

SKR och medieinstitutet Fojo samarbetar med tre kommuner i ett pilotprojekt där stöd ges i att genomföra workshops på lokal nivå där förtroendevalda och journalister kan mötas i ett konstruktivt samtal i syfte att tillsammans kunna bidra till utveckling av det lokala demokratiska samtalet i positiv riktning. Målet är att gemensamt ta fram former för… Continue Reading

Utbildning i barnkonsekvensanalys inom skolan

En föreläsning om barnkonventionen och hur den ska tolkas och tillämpas i genomförande av barnkonsekvensanalyser inom skolans område. I workshops kommer case att användas både avseende en fråga som rör barn i grupp och en fråga som rör ett enskilt barn. Föreläsningen kommer att genomföras via Zoom. Deltagarantalet är begränsat till 50 personer. Datum och… Continue Reading

Från frustration till trygghet – Preventiva enheten i Varberg förebygger vårdskador

Innehåll Under sändningen får du del av hur Preventiva enheten i Varbergs kommun har använt kvalitetsregister på ett genomgripande sätt för att förebygga vårdskador. Viktiga ledord som enheten har arbetat efter är Teamet och Kunskap. De ser också att samarbete och kompetens är vägen, att tydliggöra hur:et är kartan och målet är en trygg och… Continue Reading

Presidiedagar för plan-, bygg- och miljönämnder 2021, 23 mars

Under två halvdagar informerar vi om aktuella utredningar, myndighetsutövning och juridik inom våra frågor. SKR:s experter och förbundsjurister samt representanter från berörda departement medverkar. Var med och lyssna under en eller båda halvdagarna. Vi vill uppmuntra deltagande kopplat till egna diskussioner och möten. Det är därför möjligt för betalande deltagare att se materialet under en… Continue Reading

Webbkurs: Utjämningssystemet och modellen Skatter & bidrag, kommuner

Kursen genomförs via webben. Preliminärt program Övergripande information och inkomstutjämning 09.30–12.00 Lunch 12.00–12.45 Kostnadsutjämning och övriga delar i utjämningen 12.45–15.30 Mer information om kursens innehåll Kontakta Mona Fridell, via e-post mona.fridell@skr.se eller tfn 08-452 79 10. Läs artikeln här! Läs artikeln här! Continue Reading

Webbkurs: Utjämningssystemet och modellen ”Skatter & bidrag”

Kursen genomförs via webben. Preliminärt program Övergripande information och inkomstutjämning 09.30–12.00 Lunch 12.00–12.45 Kostnadsutjämning och övriga delar i utjämningen 12.45–15.30 Mer information om kursens innehåll Kontakta Mona Fridell, via e-post mona.fridell@skr.se eller tfn 08-452 79 10. Läs artikeln här! Läs artikeln här! Continue Reading

Halvdagskurs om Peppol: praktiskt införande av Peppol BIS fakturan och kommunikation

Ur programmet Mycket kort genomgång om Peppol och Peppol BIS meddelandena. Upphandling av Peppol? Krav, ansvarsgränser, hanteringsmässig beredskap Anslutning till Peppol rent praktiskt. Kvittenser, återrapportering, stoppade meddelanden m.m. Vägval avseende mottagningsmöjligheter genom Peppol Leverantörsanslutning och krav/information gentemot leverantörer. Olika kommunikationssätt/sändvägar för olika affärsprocesser. Bakgrund Alla upphandlande myndigheter och enheter ska vara registrerade som mottagare av… Continue Reading

error: Content is protected !!