Beslut om skärpta allmänna råd i Jämtlands län

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Jämtlands län, fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor.

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!